Als collega’s van Zelfbewust Academy streven we ernaar om zoveel mogelijk vanuit bewustzijn, verbondenheid en leiderschap in ons werk en leven te staan. Vanuit die intentie groeit ook ons bewustzijn van het effect dat onze keuzes en handelen heeft op het milieu.

Op dit moment bekijken wij wat we (nog meer) kunnen doen om ons werk zo ‘duurzaam’ mogelijk te kunnen uitvoeren.  Zo hebben we er al bij de oprichting al voor gekozen om een ‘papierloze’ organisatie te zijn, wat ons aardig lukt, omdat alle communicatie (met deelnemers, cliënten, leveranciers ed) via internet verloopt en we in de programma’s geen hand-outs uitreiken.

Onze locatie Landgoed Zonheuvel heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en doet er veel aan om op het milieu te sparen. Hiervoor hebben zij de Golden Green key ontvangen. We hebben de deelnemers aan onze doorlopende programma’s (zogenaamde Circle’s) gevraagd om hun eigen koffiekop mee te nemen naar de vele sessies die we begeleiden. Omdat nagenoeg iedereen hier gehoor aan geeft voorkomen we gezamenlijk dat jaarlijks vele duizenden plastic bekers in de prullenbak verdwijnen.

Met de introductie van de retraites in het buitenland, hebben we ervoor gekozen om vanaf 2020 voor iedere deelnemer aan onze retraites, de extra CO2-uitstoot te compenseren.

Veel van onze collega’s eten vegetarisch en tijdens de retraites die we begeleiden, bereiden we enkel vegetarische maaltijden.