Circles zijn doorlopende programma’s en inspirerende communities die professionals ondersteunen om zichzelf blijvend te kunnen ontwikkelen op het gebied van zelfzorg, zelfbewustzijn, persoonlijke groei, innerlijk leiderschap en zingeving.

Deelname aan een Circle biedt op de eerste plaats veel voordelen voor de leden zelf (denk aan zelfzorg, zelfreflectie en zelfontwikkeling), maar draagt eveneens bij aan de professionele ontwikkeling van elke deelnemer en daarmee aan iedereen met wie hij of zij op het werk in contact staat.  Dat de deelnemers veel waarde creëren blijkt wel uit het feit dat veel van de mensen die zich zeven jaar geleden bij de eerste Circles aansloten, nog steeds lid zijn en recentelijk aan hun achtste seizoen zijn begonnen.

Lidmaatschap van een Circle van Zelfbewust Academy biedt je iets dat je maar op weinig plaatsen vindt: een vertrouwde, harmonische en zeer inspirerende omgeving die je aanmoedigt om beter voor jezelf te zorgen in fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal en spiritueel opzicht.

Maar ook een programma en omgeving die je ondersteunt om:

  • je innerlijk leiderschap te versterken (waardoor je je werk en leven inricht op een manier die het beste bij je past en de meeste voldoening geeft).
  • je verder te ontwikkelen als mens (waardoor je steeds meer vitaliteit, inspiratie en levenslust ervaart)
  • bewuster in je werk en leven te staan (en keuzes te maken die tot geluk en vervulling leiden)
  • een betere balans tussen werk en privé te creëren
  • stress en spanning makkelijker te kunnen loslaten (waardoor je meer innerlijke rust en ontspanning ervaart)
  • je communicatie en relaties met anderen te verdiepen (waardoor je mate van openheid en verbondenheid verder verhoogt)
  • steeds dichter bij jezelf te komen (waarmee je je gevoel van autonomie en innerlijke vrijheid verder verhoogt)
  • een hogere mate van zelfacceptatie te creëren (waardoor je meer liefde en harmonie in je relaties ervaart)
  • verder te groeien als professional (en de mate van vervulling en effectiviteit op je werk verder te verhogen)

De facilitator van een Circle creëert een context waarin je de veiligheid, ruimte en het respect en vertrouwen ervaart om eerlijk te zijn naar jezelf en oprecht naar anderen. Zo wordt je als lid de ruimte gegeven om te zijn wie je werkelijk bent en je aangemoedigd jezelf verder te ontwikkelen in een tempo dat bij en voor jou past.

Momenteel bestaan er 15 Circles voor coaches, kindercoaches, facilitators, trainers, psychologen, orthopedagogen, social workers, artsen, verpleegkundigen, docenten en leiders van organisaties. In 2021 gaan we van start met Circles voor psychiaters, verloskundigen, fysiotherapeuten en tandartsen.

Waneer een Circle wordt gevormd, wordt er na enige tijd een energie en kracht geactiveerd die, mede door de steun aan elkaar, maakt dat je eigen inspiratie en kracht wordt vermenigvuldigd. Dat klinkt mogelijk wat mystiek, maar is echter een heel praktisch fenomeen dat refereert naar de energie, inspiratie en kracht die automatisch in het leven geroepen wordt, wanneer meerdere mensen hun krachten bundelen voor hun persoonlijke ontwikkeling en professionele groei.

Ook al zijn Circle-leden veelal mensen die succesvol zijn in wat zij doen en ondernemen, iedereen kent in het werk of leven momenten, waarbij pijnlijke ervaringen of tegenvallers je enthousiasme en energieniveau aantasten. We kennen allemaal momenten waarop we zonder aanwijsbare reden ontmoedigd zijn of zelfs ‘in de put’ zitten en de neiging hebben om iets of iemand op te geven. Niemand is de hele tijd opgeladen en vol vertrouwen. In een dergelijke fase van twijfel, lusteloosheid of angst kan de steun van anderen je helpen om je commitment, vertrouwen en energie weer op peil te brengen. Op dergelijke momenten is het belangrijk om op de steun van gelijkgestemden terug te kunnen vallen en je intenties en visie voor een nieuwe werkelijkheid helder te krijgen.

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om de kracht en meerwaarde van de deelname aan een Circle te omschrijven op een manier die je verstandelijk zult begrijpen. De verbondenheid die op zijnsniveau ontstaat kan alleen door persoonlijke ervaring volledig worden ‘begrepen’ en op waarde worden geschat.

Deelname aan een Circle ondersteunt je om langzaam maar zeker tot de kern van je wezen te komen , je volledige potentieel tot bloei te laten komen en een leven van diepgaande vervulling te leiden.  Mocht ook jij hierna verlangen ervaren op dit moment, dan ben je van harte welkom bij de Circle die het beste bij jou past.

Voor meer informatie, bel ons op 06-18966997 of kijk op de betreffende pagina van de Circle die je belangstelling heeft.