In de Vision Quest maak je – onder onze deskundige begeleiding – een innerlijke zoektocht naar je diepste verlangens, je eigen inspiratie- en energiebron. Aan het eind van deze inspirerende week heb je een beeld gecreëerd van een toekomst die je nog niet eerder zo helder hebt gezien. Een beeld dat je als een blauwdruk kunt gebruiken voor een toekomst die je van moment tot moment vormgeeft, door de keuzes die je maakt en de acties die je neemt. Dit proces wordt o.a. mogelijk gemaakt door de inzet van de meest effectieve vormen van energetisch lichaamswerk, die het mogelijk maken om weer in je lijf en in contact met je verlangens te komen.

Als we in contact staan met onze verlangens – onze intrinsieke motivatiebron – benaderen we ons leven pro-actief en handelen we vanuit enthousiasme, vertrouwen, en doorzettingsvermogen. We staan vitaal en vol in het leven, zijn in staat om gefocust en doelgericht te zijn, maken zaken af en weten weerstanden doeltreffend het hoofd te bieden.

Maar als we in een levensfase zijn beland waarin we ons ongemerkt vooral focussen op anderen of ons laten leiden door andere factoren, zoals de angst voor falen bijvoorbeeld, dan geven we onze kracht weg. Dat uit zich o.a. in een gebrek aan intrinsieke motivatie, zelfvertrouwen en discipline. De prijs die we daarvoor betalen is dat we het contact met onze passie en levenslust verliezen; het vuur in ons dooft.

Tijdens dit programma ontdek je dan ook tevens wat er tot op heden in de weg heeft gestaan om je leven vanuit vertrouwen, passie en levenskracht te leiden en kom je los uit de greep van het verleden. Stap voor stap versterk je deze week je innerlijk leiderschap en word je je bewust van wat je kunt doen of laten om in integriteit te leven met wie je werkelijk bent, je verlangens te vervullen en een leven te creëren dat je lief is. Met een heldere visie voor ogen, zul je in staat zijn om zelfs in de meest chaotische situaties je richting te kunnen bepalen en vertrouwen te blijven ervaren.

Wil je meer informatie over dit programma of heb je nog andere vragen?  Bel ons dan op 0618966997

Begeleiders

Dit programma wordt begeleid door John Schrederhof en Anouk Smulders

Data

De eerstvolgende Vision Quest zal plaatsvinden van 5 t/m 11 november 2022

Een telefonisch kennismakingsgesprek zal deel uitmaken van de toelatingsprocedure.

Locatie

Dit programma van Zelfbewust Academy zal plaatsvinden in Orgiva in de Sierra Nevada (Zuid-Spanje)

Kosten

De kosten voor deelname bedragen 2170 euro, incl. alle verblijfskosten, donatie aan dream4kids en CO2-compensatie, exclusief reiskosten. Indien je ons verzoekt jouw /een bedrijf te factureren, dan is dit bedrag excl. BTW.