In deze opleiding staat het vermogen om systemisch te waarnemen en te begeleiden van anderen centraal.  Na afloop van deze opleiding kun je het perspectief, de grondhouding en systemische technieken inzetten om de ander te ondersteunen een shift in bewustzijn en een doorbraak in de kwaliteit van werk en leven te creëren. 

 Wat deze opleiding onderscheid van vele andere opleidingen op dit gebied is dat de opleiding grotendeels ervaringsgericht is én voor de helft gericht is op jouw eigen (systemische) ontwikkeling, waardoor het ook op jouw eigen (kwaliteit van) leven een zeer positieve invloed heeft. Wat hebben hier heel bewust voor gekozen vanuit de wetenschap dat je iemand anders alleen maar tot een niveau of naar een plek kunt begeleiden, dat je vanuit je eigen ervaring kent.  

Na het afronden van deze opleiding:

  • heb je grondige kennis van de werking van systemen en de wetmatigheden die daarbinnen gelden
  • kun je oordeelloos en systemisch waarnemen en handelen
  • open je een nieuw perspectief en doorbraak bij de cliënt door vragen te stellen die de cliënt inzicht geeft in de systemische positie die de cliënt heeft ingenomen en de gevolgen die dat voor hem en anderen heeft. 
  • Leer je om op effectieve wijze systemische interventies te doen en systemische tools in te zetten waar nodig. 
  • Maak jezelf een nieuwe groeisprong in je bewustzijn en ontwikkeling door, die niet alleen bijdraagt aan de kwaliteit van je eigen leven, maar ook aan de effectiviteit waarmee je anderen begeleidt. 

Bij systemische coaching ga je met de cliënt op zoek naar onderliggende en beperkende patronen en onderzoek je wat van zijn of haar geschiedenis erkend wil worden voordat de cliënt een volgende stap kan zetten of een een nieuwe weg kan inslaan. Je leert hoe je je cliënt toegang kan verschaffen tot de informatie die in zijn of haar onderbewustzijn ligt opgeslagen, waardoor de cliënt een nieuw perspectief op zijn leven krijgt en er ruimte ontstaat voor groei, ontwikkeling en creatie.  

Doelgroep

Systemisch coachen is voor iedereen die zich met coaching of begeleiding van anderen bezighoudt, zoals coaches, psychologen, maatschappelijk werkers, therapeuten, leidinggevenden, projectleiders, docenten, artsen, etc.

Opzet programma:

Deze opleiding beslaat een periode van 6 opeenvolgende dagen waarin je alle facetten van het proces van systemisch coachen leert kennen en toepassen

Begeleiders:

Odette de Theije en John Schrederhof (gastdocent)

Odette werkt sinds 20 jaar als integraal psychiater en als coach/trainer, waarbij zij vooral een systemische focus hanteert.Zij is opgeleid in familie- en organisatieopstellingen, tegenwoordig systemisch werken genoemd en begeleidt vele mensen en teams in hun proces van groei en ontwikkeling.

Startdatum:

5 t/m 11 nov 2022 (Orgiva, Spanje), Reizen op 5 en 12 november

Kosten:

2790 euro (excl. BTW en verblijfskosten)