Als Academy hebben we ervoor gekozen om de Global Circle Foundation op te richten. Met deze stichting zullen we in de toekomst kleinschalige projecten organiseren in het buitenland.  Deze projecten bieden circle-leden van onze Academy de mogelijkheid om met andere leden op projectbasis een verschil te maken voor doelgroepen in ontwikkelingslanden, waar de behoefte het grootst is.