Middels individuele begeleiding ondersteunen wij CEO’s en directeuren om antwoorden te vinden op belangrijke vragen als:

– Ik heb het gevoel dat mijn persoonlijke groei en leiderschapsvermogen achterblijft bij de ontwikkelingen die ik in en rond mijn organisatie zie. Wat nu?

– Hoe versterk ik mijn vermogen om mijn personeel te kunnen verbinden en inspireren?

– Wat kan ik doen om mijn vertrouwen in anderen te verhogen, zodat ik gemakkelijker kan loslaten, delegeren en ruimte kan bieden aan anderen?

– Hoe kan ik de onderlinge band, samenwerking en communicatie binnen mijn directie of management-team verder versterken?

– De relatie met mijn compagnon / mede-aandeelhouder verloopt op dit moment erg moeizaam. Wat kan ik doen of laten om deze relatie te verbeteren?

– Een van mijn familieleden die in de organisatie werkzaam is (en die me zeer dierbaar is) functioneert op dit moment onvoldoende. Hoe ga ik hier mee om?

– Ik wil mijn managers ondersteunen om hun leiderschap verder te ontwikkelen. Hoe coach ik ze daarbij?

– Wat is mijn levensdoel? Waarom ben ik hier? Wat wil ik met mijn bedrijf of organisatie bijdragen?

– Hoe creëer ik de balans met thuis? Wat kan ik doen of nalaten om de relatie met mijn partner en/of kinderen verder te verbeteren of te verdiepen?

– Ik zit op dit moment midden in een scheiding en ervaar dat in mentaal en emotioneel opzicht als een behoorlijke uitdaging. Hoe kom ik hier het beste doorheen?

Onze ondersteuning bij deze individuele begeleiding kenmerkt zich door een hoge mate van commitment, betrokkenheid, compassie, ervaring, deskundigheid en resultaatgerichtheid.

Heb jij belangstelling of wil je meer informatie, bel dan voor een vrijblijvend gesprek met John Schrederhof op 0618966997.