‘The most successful leaders are those who have come to understand the universal principles and timeless laws of leadership’

De Leadership Circles bestaan uit groepen leiders uit het bedrijfsleven en de zorg die eenmaal per kwartaal bij elkaar komen om even afstand te nemen van hun organisatie en nieuwe inzichten en inspiratie op te doen.

Deelname aan een Leadership Circle is voor leiders, directeuren en CEO’s die gecommitteerd zijn aan hun persoonlijke groei en de ontwikkeling van hun leiderschap, vanuit het besef dat hun niveau van (zelf)bewustzijn van doorslaggevende invloed is op de effectiviteit, innovativiteit en continuïteit van hun bedrijf of organisatie.

Tijdens de bijeenkomsten vergroot je je inzicht in universele en tijdloze principes van leiderschap en ontdek je in hoeverre je huidige leiderschapsstijl hiermee aligned is. Je wordt je steeds bewuster van jouw unieke kwaliteiten en leiderschapsstijl, alsook van de denk- en gedragspatronen die jouw verdere groei als mens en leider in de weg staan.

Elke ontmoeting verdiep je je inzicht in wat mensen beweegt en tegenhoudt bij hun doen en laten. Je ontdekt de behoeften en verlangens die mensen in algemene zin hebben en wat de consequenties daarvan voor jouw als leider zijn.

Lidmaatschap van een Leadership Circle biedt je de mogelijkheid om dit alles in een omgeving te doen waar je ontdekt met en leert van de ervaring en expertise van collega-leiders. Hierdoor blijf je je perspectief op je eigen werk en organisatie verder verbreden en vernieuwen.

We bouwen gezamenlijk aan een hecht en betrokken netwerk van support dat van onschatbare waarde is.

Voor meer informatie over de opzet en meerwaarde van een Circle zie de Circles 

Doelgroep

Leiders van bedrijven en organisaties

Facilitator

Deze Circle wordt begeleid door John Schrederhof

Locatie

Landgoed Zonheuvel  in Doorn

Kosten

2400 euro per jaar (incl.alle catering, excl. BTW)

Data

4 dagen per jaar (over het jaar verdeeld)