Apotheose is een driedaagse retraite waarbij we naast een diversiteit aan technieken en oefeningen vooral plantmedicijnen (psilocybine houdende truffels) gebruiken om ons bewustzijn te verhogen en onszelf verder te kunnen ontwikkelen. Dit programma is gestoeld op een harmonieuze integratie van technieken en oefeningen uit verschillende disciplines, die ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk bewustwording, heling en transformatie kan plaatsvinden. Dit programma wordt begeleid door ervaren psychiaters en coaches die verbonden zijn aan Zelfbewust Academy. Dit maakt het voor deelnemers mogelijk om een psilocybine-reis in een veilige setting en context, met de juiste voorbereiding en een zorgvuldige integratie te kunnen ondergaan.

Als deelnemer word je je veel bewuster van je overlevingsmechanismen omdat die tijdens het ritueel hun belemmerende invloed op je authentieke zelf verliezen.  Anders omschreven zou je kunnen zeggen dat bij het gebruik van deze truffels je hogere bewustzijn (je innerlijke waarnemer of zesde chakra) wordt geactiveerd, waardoor je je bewustzijn verder verruimt en verhoogt en in contact komt met diepere dimensies in jezelf waarvan je voorheen niet bewust was. Dat betekent dan ook dat je tijdens de psilocybine reis je volledig (bewust) aanwezig blijft met je ervaring van moment tot moment en niet dat je je bewustzijn tijdens het proces ‘verliest’, zoals door sommigen die hier geen ervaring mee hebben wel eens wordt gedacht.
Door toepassing van psilocybine houdende truffels tijdens dit programma vervagen de grenzen van ons beeld en gevoel van een afgescheiden ‘zelf’, de identificatie met ons ego. Deze ervaring wordt dan ook door veel mensen omschreven als een gevoel van eenwording of samensmelting met ‘alles wat is’. Voor sommige mensen heeft deze ervaring van het verlies van ons ‘subjectieve zelf’ een sterk spiritueel karakter; zij voelen zich ‘als nieuw’ of ‘herboren’, alsof er een neurologische reset-knop is ingedrukt.
Het bijzondere aan het gebruik van deze plantmedicijnen is dat ze opereren als wat we onze ‘plantaardige spiegel of guru’ zouden kunnen noemen, wat concreet betekent dat ze ons ondersteunen om bewust te worden van die aspecten in ons, die juist op dít moment de meeste aandacht verdienen; alsof deze onbewuste aspecten zitten te wachten om (eindelijk) door ons gezien en erkend te worden.
Op de eerste dag van deze retraite bereid je je middels verschillende oefeningen voor op de innerlijke (psilocybine) reis die je op de tweede dag zult maken, zodat je tijdens je ‘reis’ zoveel mogelijk waarde creëert. Dat betekent o.a. dat we veel aandacht zullen besteden aan het proces van aarden en gronden, zodat je zoveel mogelijk in lichaam ‘afdaalt’, maar ook dat je met een juiste mindset en heldere intentie van start gaat.
Op de laatste dag besteden we een hele dag aan de integratie van de opgedane ervaringen en inzichten, waarmee dit programma zich onderscheid van veel andere programma’s waar psilocybine wordt ingezet als middel voor bewustzijnsontwikkeling .
Apotheose is een Grieks woord wat staat voor het zien en behandelen van een mens als god, maar ook voor het hoogst bereikbare punt (climax) in de ontwikkeling van iets of iemand; onszelf in dit geval. We hebben dit programma deze naam gegeven omdat het een wezenlijke bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van de deelnemers.
Dit unieke programma wordt op deskundige wijze door enkele psychiaters en coaches (die verbonden zijn aan onze Academy) begeleid.  Zij maken het mogelijk om deze psilocybine retraite in een veilige, professionele, liefdevolle en vruchtbare setting te kunnen ervaren.
Voor vragen of meer informatie, bel ons op 06-18966997.  Voor uitgebreide informatie over de historie, toepassingen en positieve effecten van psilocybine, kijk op Netflix naar de serie “How to change your mind” die in 2022 is uitgebracht.
DOELGROEP

Iedereen (minimaal 25 jaar oud) die een emotioneel gebalanceerd leven leidt, maar toe is aan een volgende stap in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling en meer innerlijke rust, vrijheid, levenslust en verbondenheid wil ervaren. Dit programma is niet bedoeld als een alternatief voor therapie en niet geschikt voor mensen met een psychische klachten of ziekten.

BEGELEIDERS

Dit programma wordt gefaciliteerd door psychiaters en coaches die verbonden zijn aan Zelfbewust Academy

LOCATIE

Sfeervolle locatie in het midden van het land

PRIJS

785 euro (excl. cateringarrangement en overnachting).  Dit bedrag is exclusief BTW indien je ons verzoekt je bedrijf of praktijk te factureren.

DATA:

Dit programma vindt plaats van 4 t/m 6 april 2023

Voor meer informatie, bel ons op 06-18966997

Je kunt je aanmelden voor dit programma door het betreffende inschrijfformulier in te sturen. Een intake- en kennismakingsgesprek zal deel uitmaken van de inschrijvingsprocedure.